EKRE - Me armastame Eestit!

Kohalikud valimised Eestis, 17. oktoobril 2021

LANGETAME VEE HINDA!

Lisaks suuname kogu Strantumi ärikasumi valla infrastruktuuri arengusse sh. veemajanduse arendamiseks.

HARIDUS JA KULTUUR

Hoiame au sees meie valla kultuuripärandit.

 • Toetame valla spordiklubisid, külaseltse ja kultuuriringe.
 • Suurendame meie valla noorte spordi- ja huvialategevuse toetust ehk pearaha.
 • Suurendame meie valla vabatahtlike päästeühingute tegevustoetusi ja aitame neid varustuse soetamisega.
 • Algatame Harku valla rahvusliku festivali päeva.

SOTSIAAL JA TERVISEHOID

Toetame traditsioonilisi pereväärtusi läbi perekesksete ürituste.

Toetame oma valla kõige väiksemaid, paljulapselisi perekondi ja pensionäre.

 • Suurendame sünnitoetuse 1200 euroni.
 • Suurendame esmakordselt kooliminevate laste n.ö. ranitsatoetuse 800 euroni.
 • Suurendame eakate (alates 70-ndast eluaastast) tähtpäevatoetust 100 euroni.
 • Aitame eakaid ja suurenenud abivajadusega inimesi läbi uute ja kaasaegsete teenuste. See annab võimaluse eakal ja puudega inimesel olla võimalikult kaua iseseisev.
 • Koondame sotsiaalteenused Harku valla ühtsesse kompetentsikeskusesse.
 • Loome kulupõhise kriisitoetuse programmi ootamatute elumuutvate sündmuste korral.

INFRASTRUKTUUR

Järgnevatel aastatel valla elanikkond kasvab, sellega suureneb maksutulu ja valla eelarve.

 • Hoiame meie valla üldplaneeringut ja rohekoridore.
 • Avame 1. septembril 2023 Tiskre 9-klassilise kooli ning loome vajalikud uued koolikohad vastavalt põhjalikule demograafilisele uuringule.
 • Ehitame Tabasallu, Tiskresse ja Vääna-Jõesuusse uue lasteaia ning laiendame Rannamõisa lasteaeda.
 • Ehitame Tilgu sadamasse Harku valla laulu-ja tantsulava.
 • Rajame laste mänguväljaku kõikidesse valla küladesse.
 • Parendame üle kogu valla tänavavalgustust ja teede kvaliteeti.
 • Korrastame meie valla matkaradu, teeme valmis vajalikud trepid ja ühendusteed ja loome nendest digitaalse kaardi.
 • Viime lõpuni bussiootepaviljonide rajamise ja kaasajastamise.
 • Hoolime heakorrast.

VALLAVÕIM

Vähendame kaasaegseid lahendusi kasutusele võttes bürokraatiat ja muudame vallavalitsuse töö efektiivsemaks.

 • Valdkondade abivallavanemad peavad olema oma ala tippjuhid, kes valitakse tööle konkursi kaudu.
 • Kaotame ära tänased 2 vallavalitsuse liikme ametikohta, selle asemel loome abivallavanem vallamajanduse alal ametikoha.
 • Suurendame Harku valla Kaasava Eelarve raames teostatavate projektide arvu ühelt kolmele.
 • Korraldame regulaarselt vallavalitsuse ja külaseltside vahelist ümarlaua kohtumist.

TERVE HARKU VALLA EEST!

Hoolime vallarahva tervisest ja aktiivse vaba aja veetmise võimalustest.

 • Ehitame lõpuks valmis Tabasallu Harku valla spordihalli koos jooksuradade ja täismõõtmetes jalgpalliväljakuga.
 • Rajame välijõusaalid Tabasallu, Harkusse, Murastesse, Harkujärvele, Vääna-Jõesuusse ja Tiskresse.
 • Teeme valmis Harkujärve spordiväljaku.
 • Uuendame Tabasalu, Muraste ja Vääna-Jõesuu skateparke.
 • Ehitame multifunktsionaalsed pallimänguväljakud Harku alevikku, Vääna, Meriküla ja teistesse küladesse.
 • Algatame Türisalu spordi- ja vaba-aja pargi ehituse.
 • Toetame mõistlikku metsamajandamist ja oleme lageraiete korraldamise vastu.
 • Oleme igasuguste uute kaevandusalade loomise vastu meie vallas.

TRANSPORT

 • Loome vallasisese hästi toimiva ühistranspordi süsteemi.
 • Avame vallasisese ühistranspordiliini Harku alevik – Harkujärve küla – Tabasalu.