Päästame Eesti! Vali mind Riigikogusse numbriga 580

Rohkem rahva häält Toompeale!

Riigikokku valituks osutudes loodan minuga suhelnud inimeste arvamuse laia auditooriumini viia. Vaid sellisel moel suudame hoida oma riiki ja demokraatiat, mille piirid on praeguse valitsuse tõlgenduses juba selgelt ähmastunud. Olen kindel, et meil on tegelikult palju inimesi, kes näevad kaugemale riigipirukast ja -toolist ning tahavad tõesti südamest Eesti päästeaktsioonile kaasa aidata.