Teeme Ära 2019 – Türisalu raketibaasis

Teeme Ära 2019 – Türisalu raketibaasis

Aastal 2019 korraldasin koostöös Harku Valla Arendusühinguga – milles olen ka üks asutajaliikmetest, Türisalu Külaseltsi ja Maa-ametiga koristustalgud “Teeme Ära 2019 – Türisalu Raketibaasis”. Harku Valla Arendusühingu poolt oli üldkorraldus, tehnilised vahendid, turundus ja Türisalu Külaseltsi poolt talgutel osalejate toitlustamine ning Maa-amet panustas konteinerite ja koristusvahenditega.

Kuna territoorium oli ohtlik ja ürituste korraldamisel tuleb tagada osalejate ohutus, siis me ei saanud igalt poolt koristada. Maa-amet määratles ohutuma ala – kus saab koristustalgu läbi viia. Mõne tunniga täitsime koos talgutel osalejatega 2 suurt konteinerit.

Maa-amet määras ohutumaks koristuskohaks Raketibaasi kinnistu, päisepildil punaselt näidatud maa-ala ja sellega seotud hooned.

“Teostasime Harku Valla Arenduühingu esindajatega kõnealustel kinnistutel 12.01.2019 paikvaatluse. Selle käigus tuvastasime, et prügistatud ala, mida on võimalik avalike ürituste raames koristada, paikneb Talvoja tee 11 kinnistul asuva tee ääres ja Raketibaasi kinnistu peasissepääsu juures. Raketibaasi kinnistu peasissepääsu juures asuvad amortiseerunud hooned, mis on seest prügistatud. Nende hoonete koristamine on lubatud üksnes juhul, kui korraldaja on veendunud tööde läbiviimise ohutuses. Kuna Raketibaasi kinnistul asuvad varisemisohtlikud ehitised ning katmata kaevud, siis on ülejäänud kinnistu avalike ürituste läbiviimiseks liialt ohtlik.”

Maa-amet

Koostööprojekt “Teeme Ära 2019 – Türisalu Raketibaasis” oli esimeseks sammuks endise raketibaasi territooriumi puhtamaks ja ohutumaks tegemiseks. Üleskutsega talgutel osalemiseks ja järelkajastusega edendasime laiema ringi keskkonnateadlikkust, kodanikualgatust, naabrivalvet ja ühiskondlikku vastutustunnet, et vähendada ning ennetada edaspidiseid probleeme.

Teeme Ära 2019 ettevalmistus võttis aega sisuliselt 2 aastat. Eramaade omanikud koostööst huvitatud ei olnud, neile tundus, et odavam on maksta keskkonnareostuse eest trahve kui korraldada territooriumi koristamist. Riigimaa halduse ülesanne oli antud Maa-ametile. Riigimaa ohutumaks tegemiseks oli suhtlust Keskkonnaministeeriumiga, Kaitseministeeriumiga, Kaitseväega, Kaitseliiduga, Keskkonnaametiga, Maa-ametiga, Muinsuskaitseametiga, Päästeameti ja vabatahtlike päästjatega.

Teeme Ära 2019 – Türisalu Raketibaasis kajastas ka peavoolumeedia, sh. ETV AK, ETV+ ja Kanal 2 Reporter.